Členstvo

1. Detský člen

Je člen, ktorý je v ŠKF riadne vedený a má po zaplatení ročného členského poplatku vo výške 10€ v tejto cene bezplatnú registráciu na klubom organizované podujatia (Cyklopreteky pre deti, Kotlíkový festival, Mikuláš pre deti a ďalšie). Detský členský poplatok je potrebné uhradiť na účet ŠKF do 31.marca príslušného roka. Registrácia prebieha formou elektronického formulára, ktorý je tu.

2. Dospelý člen

Rodič, podporovateľ alebo ktokoľvek, kto sa spolupodieľa na organizovaní detských podujatí, zabezpečovaní materiálneho vybavenia a podporuje činnosť športového klubu. Členský poplatok je dobrovoľný, avšak minimálne vo výške 5€ na osobu. Členské za príslušný rok je potrebné uhradiť na účet ŠKF do 31.marca. Člen má vstup na klubom organizované podujatia bezplatný. Registračný formulár dospelého člena sa nachádza tu.