Galéria

Nedeľné športové popoludnia                Cyklistické preteky 2014                 Kotlíkový festival II.časť            Soľ nad zlato

Floorbalový zápas                                     Babguláš a korčuľovanie                Cyklistické preteky 2015           Kotlíkový festival 2016

Detské ihrisko Nitrianska                        Fašiangová sánkovačka 2014         Mikuláš 2015                              Cyklistické preteky 2016

Aktuálne riešime                                       My všetci sme „naše mesto“           Karneval na ľade 2016             Mikuláš 2016

Malé úspechy klubu                                  Cyklotúra pre deti 21.6.2015         Upracme si Ferčekovce            Košiarny briežok

Medzinárodný maratón mieru               Kotlíkový festival 30.8.2015           Cyklotúra pre deti 2016            Výlet Zádiel

Fotografie z našich ďalších podujatí nájdete na našej facebook stránke #skfercekovce