O nás

Občianske združenie Športový klub Ferčekovce
Spišská ulica 3
052 01 Spišská Nová Ves
info@skfercekovce.sk
IČO: 42 248 507
Bankové spojenie: SK53 1100 0000 0029 2491 6501 Tatrabanka


OZ „Športový klub Ferčekovce” bolo založené dňa 8.3.2012 s cieľom zatraktívniť šport u detí. Klub má viac ako 80 detských a 25 dospelých členov.


Hlavné ciele občianskeho združenia v mestskej časti Ferčekovce

  • Organizovanie športových podujatí
  • Podpora športových aktivít pre naše deti
  • Zvýšenie záujmu o fyzické aktivity deti a mládeže
  • Skvalitnenie prostredia pre voľnočasové aktivity našich detí
  • Zapájanie obyvateľov mestskej časti do aktivít športového klubu

Personálne obsadenie OZ ŠKF

Predseda klubu: Ladislav VASTUŠKO
Podpredseda klubu: Valter RETTER
Podpredseda klubu: Štefan VEREŠ
Pokladník: Lucia ŠIMOVÁ
Kontrolór: Marcela RÉVAJOVÁ
Administrátor: Igor PRIBULA


Financovanie združenia v roku 2015: SKF prijmy a vydavky 2015
Financovanie združenia v roku 2016: SKF prijmy a vydavky 2016
Financovanie združenia v roku 2017: SKF prijmy a vydavky 2017
Financovanie združenia v roku 2018: SKF prijmy a vydavky 2018
Financovanie združenia v roku 2019: SKF prijmy a vydavky 2019