O nás

Občianske združenie Športový klub Ferčekovce:
Spišská ulica 3
052 01 Spišská Nová Ves
info@skfercekovce.sk

OZ „Športový klub Ferčekovce” bolo založené dňa 8.3.2012 s cieľom zatraktívniť šport u detí. Klub má viac ako 80 detských a 25 dospelých členov.

Hlavné ciele občianskeho združenia v mestskej časti Ferčekovce:

  • Organizovanie športových podujatí
  • Podpora športových aktivít pre naše deti
  • Zvýšenie záujmu o fyzické aktivity deti a mládeže
  • Skvalitnenie prostredia pre voľnočasové aktivity našich detí
  • Zapájanie obyvateľov mestskej časti do aktivít športového klubu

Personálne obsadenie OZ ŠKF:

Predseda klubu: Ladislav VASTUŠKO

Podpredseda klubu: Valter RETTER

Podpredseda klubu: Štefan VEREŠ

Pokladník: Lucia ŠIMOVÁ

Kontrolór: Marcela RÉVAJOVÁ

Administrátor: Igor PRIBULA

Identifikačné údaje:

IČO: 42 248 507

Bankové spojenie:

SK53 1100 0000 0029 2491 6501 Tatrabanka

Financovanie združenia v roku 2015: SKF prijmy a vydavky 2015

Financovanie združenia v roku 2016: SKF prijmy a vydavky 2016

Financovanie združenia v roku 2017: SKF prijmy a vydavky 2017

Financovanie združenia v roku 2018: SKF prijmy a vydavky 2018

Financovanie združenia v roku 2019: SKF prijmy a vydavky rok 2019