Poznáte ZŠ Lipová?

Ak máte doma budúceho prváčika, určite zvážte aj túto školu. Čo Vám vie ponúknuť?

História základnej školy sa píše od roku 1920, kedy mala pomenovanie Meštianska škola chlapčenská, pričom v behu dejín mala niekoľko medzníkov:

1. september 1948 – Meštianska škola chlapčenská sa stáva Strednou meštianskou školou chlapčenskou;
1. september 1951 – Deväťročná národná a stredná škola;
1. september 1953 – Druhá osemročná škola;
1. september 1960 – 2. Základná deväťročná škola;
3. september 1973 – 2. Základná deväťročná škola, Lipová ulica č. 13.

Súčasná história základnej školy sa začína odvíjať od školského roku 1973/74, kedy sa ZDŠ presťahovala do novopostavenej budovy na sídlisko Generála Svobodu v Spišskej Novej Vsi, Lipovú ulicu č. 13, ako 19 triedna základná škola s typickými prívlastkami pre našu školu „ Druhá ZŠ “ a „Športová škola – atletická “ .
Od 1. 4. 2002 ZŠ, Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi získala právnu subjektivitu v zmysle zriaďovacej listiny číslo 01715-004 pod zriaďovateľskou pôsobnosťou Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi.
Od 1. 7. 2002 prešla zriaďovateľská pôsobnosť na Mesto Spišská Nová Ves.

Súčasťou ZŠ je aj školský klub detí a školské stravovacie zariadenie pre žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov. 
Súčasťou ZŠ od r. 2011 do r. 2013 bolo Školské stredisko záujmovej činnosti. Od 1.1. 2013 súčasťou ZŠ bolo aj Centrum voľného času pri ZŠ do 1.9. 2016.

Ak Vás táto ponuka zaujala, máte možnosť zažiť ju osobne už 16.03.2023 od 16:00 hod., kedy škola organizuje Deň otvorených dverí. Vedenie školy všetkých srdečne pozýva.

Bookmark the permalink.