Projekty

  1. Pokračujúca revitalizácia existujúcich ihrísk v mestskej časti

  2. Rozšírenie oddychovej zóny „Prameň pána Ferčeka“

ROK 2022

Rok 2022 znamená pre náš klub veľa, pretože oslavuje okrúhle 10. narodeniny. Rok s dvoma dvojkami na konci sme ale začali rozpačito… kvôli konfliktu za našimi východnými hranicami. Zorganizovali sme zbierku pre ľudí postihnutých konfliktom. V marci sme už pokračovali športovo – lyžiarskymi pretekmi pre deti v stredisku Studničky – Vernár, ktoré boli spojené s karnevalom na snehu. Pravidelne sme sa stretávali na malej ľadovej ploche. Smeťozber spojený s Blšáčikom pripadol na 23.4.2022. Dvojdňový výlet sme naplánovali na polovicu júna a boli sme sa pozrieť k Sabinovu – na Drienicu. Nemohol chýbať ani obľúbený Kotlíkový festival, na ktorom nám navarilo 15 družstiev. Bol predstavený nový predseda klubu. Novinkou bola aj zmena poskytovateľa občerstvenia. V septembri sa konal už 3. ročník MAS cupu. Nevynechali sme ani Cyklistické preteky, ktoré zaznamenali už svoj 8. ročník. Novinkou bolo zavedenie kategórie 16-17 ročných. Bol aj Halloweensky pochod a veľa sladkostí a ďalších zaujímavých cien. Vďaka podpore mesta a dobrovoľníkov sme zrealizovali na našom ihrisku Zážitkový chodník naboso. Po prvý krát bola Ferčekovská desiatka v našej réžii.  Mikuláš prišiel 4. decembra, asistovali mu skauti, ktorí deťom urobili program. Členovia mali možnosť zakúpiť si štýlovú vetrovku s logom Ferčekoviec. Desaťročnicu ŠKF sme oslávili už tradične na Štefana za účasti ľudí, bez ktorých by sme si našu činnosť nevedeli predstaviť.

ROK 2021

V apríli sme uskutočnili peknú a prospešnú akciu Smeťozber, ktorý boj aj tento krát spojený s Blšáčikom. Dvojdňový výlet pripadol znova na jún a boli sme si pozrieť Betliar. August okorenil Kotlíkový festival, ktorý už neodmysliteľne patrí ku končiacim sa prázdninám. Veľkým lákadlom bola skupina Smola a hrušky. V októbri sa po odmlke konali u deti veľmi obľúbené cyklistické preteky s bohatou tombolou. Na konci októbra ste si mohli vyskúšať netradičný trojboj v MAS Šulerloch. Pre členov sme doobjednávali za zvýhodnenú cenu štýlovú vetrovku s logom Ferčekoviec. Nevynechali sme ani Halloweensky pochod so súťažou o najlepšiu masku. Mikuláš prišiel aj tento krát a osobne odovzdal balíček sladkostí všetkých poslušným deťom.

ROK 2020

Začali sme ho novým podujatím – lyžiarskymi pretekmi pre deti v stredisku Studničky – Vernár. Pravidelne sme sa stretávali na malej ľadovej ploche a korčuliarsku sezónu sme uzatvorili Karnevalom na ľade. Členstvo ŠKF v Centre voľného času ADAM nám otvára nové možnosti a členom prináša oveľa vyššiu pridanú hodnotu. V marci začali obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, kvôli čomu sme nezorganizovali všetky naplánované podujatia. Podaril sa však Smeťozber, leto okorenil Kotlíkový festival. Za pomoci dobrovoľných príspevkov a mesta sme osadili workoutovú zostavu. Na jeseň sme vysadili v našej mestskej časti cca 100 stromčekov a kríčkov, ktoré sa nám odmenia sladkými plodmi. Mikuláš bol tento krát s balíčkom osobne u našich členov doma. Pre dospelých členov sme pripravili možnosť zakúpiť si za zvýhodnenú cenu štýlovú vetrovku s logom Ferčekoviec. Našu najväčšiu a najobľúbenejšiu akciu – Cyklistické preteky pre deti – sme kvôli obmedzeniam nemohli uskutočniť. Len čo to opatrenia dovolia, urobíme ich v roku 2021.

ROK 2019

Popri tradičných podujatiach nás zamestnali prípravy a čiastočná realizácia Prameňa pána Ferčeka. Cieľom je vytvoriť novú oddychovú zónu s krásnym výhľadom na severnú a západnú časť mesta a širšieho okolia. Druhým väčším projektom, ktorý sme iniciovali, je vybudovanie workoutovej zóny na našom ihrisku. Na jej realizáciu prispeli samotní obyvatelia Ferčekoviec, ktorí nás milo prekvapili a počas Kotlíkového festivalu sme vyzbierali sumu 800€! Stavba sa bude realizovať v roku 2020 v réžii mesta Spišská Nová Ves na základe podpísanej zmluvy. Po prvý krát sme za významnej pomoci mesta a ŠK Rohals zastrešovali Ferčekovskú desiatku. Záver roka patril zábave pod taktovkou domácej skupiny Smola a Hrušky v SKI klube.

ROK 2018

Sme hrdí, že v roku 2018 sa nám konečne podarilo naplniť jeden z dlhodobých cieľov – realizácia zostavy multifunkčného detského ihriska v našej mestskej časti. Cyklistické preteky, Kotlíkový festival a Mikuláš pre deti dosiahli návštevnosť nad naše očakávania. Sme radi, že naše rady posilňujú aj nové tváre, ktoré nám aktívne pomáhajú s čoraz náročnejšou realizáciou  podujatí. Medzi prioritami zostáva spustenie lyžiarskeho strediska Rittenberg.

ROK 2017

V roku 2017 sme pokračovali v prípravách a úspešnej realizácii viacerých podujatí. Zorganizovali sme všetky nosné akcie a niekoľko ďalších.

ROK 2016

V roku 2016 sa nám podarilo splniť niektoré z cieľov, ktoré sme si začiatkom roka stanovili. Celkovo sme v minulom roku zorganizovali trinásť podujatí. Okrem kľúčových – medzi ktoré rátame Cyklistické preteky, Kotlíkový festival a Mikuláš pre deti – sme pripravili karneval na ľade, korčuľovanie na malej ploche, upratovanie Ferčekoviec, cykloturistiku, dvojdňovú pešiu turistiku spojenú s cestou vlakom,  tréning lezenia na stene, halloweensky pochod, spoluorganizovali sme výlet na kúpalisko v Tornali a detský letný tábor.

Medzi významné úspechy dosiahnuté v minulom roku považujeme oplotenie detského ihriska Dunajská v celom obvode vrátane osadenia bráničiek na frekventovaných miestach. Ihrisko bolo doplnené o šmýkačku s pieskoviskom. Uzatvárateľný priestor pod šmýkačkou slúži ako sklad športových potrieb, ktoré boli v priebehu roku 2016 tiež doplnené. Na stĺpiku bol osadený mechanizmus na napínanie sieťky, ktorá umožní zahrať si plnohodnotne tenis či volejbal. V súčasnosti pracujeme na vytvorení zoznamu športových potrieb a spôsobe, akým ich budeme poskytovať našim členom.

Ihrisko pri Nitrianskej ulici bolo doplnené o malé bránky, ktoré, žiaľ, boli po niekoľkých mesiacoch ukradnuté.