Projekty

  1. Pokračujúca revitalizácia existujúcich ihrísk v mestskej časti

  2. Spustenie lyžiarskeho vleku Rittenberg

ROK 2018

Sme hrdí, že v roku 2018 sa nám konečne podarilo naplniť jeden z dlhodobých cieľov – realizácia zostavy multifunkčného detského ihriska v našej mestskej časti. Cyklistické preteky, Kotlíkový festival a Mikuláš pre deti dosiahli návštevnosť nad naše očakávania. Sme radi, že naše rady posilňujú aj nové tváre, ktoré nám aktívne pomáhajú s čoraz náročnejšou realizáciou  podujatí. Medzi prioritami zostáva spustenie lyžiarskeho strediska Rittenberg.

ROK 2017

V roku 2017 sme pokračovali v prípravách a úspešnej realizácii viacerých podujatí. Zorganizovali sme všetky nosné akcie a niekoľko ďalších.

ROK 2016

V roku 2016 sa nám podarilo splniť niektoré z cieľov, ktoré sme si začiatkom roka stanovili. Celkovo sme v minulom roku zorganizovali trinásť podujatí. Okrem kľúčových – medzi ktoré rátame Cyklistické preteky, Kotlíkový festival a Mikuláš pre deti – sme pripravili karneval na ľade, korčuľovanie na malej ploche, upratovanie Ferčekoviec, cykloturistiku, dvojdňovú pešiu turistiku spojenú s cestou vlakom,  tréning lezenia na stene, halloweensky pochod, spoluorganizovali sme výlet na kúpalisko v Tornali a detský letný tábor.

Medzi významné úspechy dosiahnuté v minulom roku považujeme oplotenie detského ihriska Dunajská v celom obvode vrátane osadenia bráničiek na frekventovaných miestach. Ihrisko bolo doplnené o šmýkačku s pieskoviskom. Uzatvárateľný priestor pod šmýkačkou slúži ako sklad športových potrieb, ktoré boli v priebehu roku 2016 tiež doplnené. Na stĺpiku bol osadený mechanizmus na napínanie sieťky, ktorá umožní zahrať si plnohodnotne tenis či volejbal. V súčasnosti pracujeme na vytvorení zoznamu športových potrieb a spôsobe, akým ich budeme poskytovať našim členom.

Ihrisko pri Nitrianskej ulici bolo doplnené o malé bránky, ktoré, žiaľ, boli po niekoľkých mesiacoch ukradnuté.