ŠKF má nového predsedu

Desať rokov je v živote človeka dosť dlhý čas na to, aby zanechal v iných nezmazateľnú stopu. Našťastie sú medzi nami ľudia, ktorí majú ten dar, schopnosti a ochotu robiť niečo pre iných bez toho, aby za to niečo očakávali. Venujú svoj voľný čas a svoju energiu na budovanie komunity a projektov, ktoré tu budú desiatky rokov.

Keď v roku 2012 vznikalo občianske združenie Športový klub Ferčekovce, bolo to o pár ľuďoch, ktorí mali veľa entuziazmu, dobrých nápadov a jeden jasný cieľ: priniesť do mestskej časti nový vietor a prostredníctvom širokého spektra podujatí a aktivít dať priestor ľuďom všetkých vekových kategórií na sebarealizáciu, športové vyžitie a zblíženie sa s inými obyvateľmi Ferčekoviec. Za desať rokov klub najmä vďaka podpore obyvateľov Ferčekoviec dokázal zrealizovať niekoľko väčších i menších projektov a zorganizovať množstvo podujatí, ktoré sú dnes neodmysliteľnou súčasťou života v našej mestskej časti. Či už sú to Cyklistické preteky pre deti, ktoré boli prvým podujatím, ktoré ŠKF urobilo, Dvojdňový výlet, Mikuláš, Smeťozber, či ešte stále rezonujúci Kotlíkový festival, ktorý sa konal koncom augusta. Všetky podujatia si získali svojich skalných priaznivcov a tešia sa rastúcemu záujmu nie len u Ferčekovčanov.

Vy, ktorí ste boli súčasťou Kotlíkového festivalu 2022 už iste viete, že zakladajúci člen a doposiaľ jediný predseda klubu Laco Vastuško sa rozhodol po dekáde úspešného vedenia klubu post predsedu prenechať novému človeku. Po niekoľkodňovom zvažovaní sa Jozef Hovan rozhodol ponuku prijať a od 28.08.2022 je oficiálne novým predsedom Športového klubu Ferčekovce. Pomyselná latka je vysoko, no všetci chceme, aby klub i naďalej prosperoval, preto v tom nového predsedu nenecháme samého. Jožo je človek pragmatický, zodpovedný, plný elánu a čo je dôležité, má manželku, ktorá mu je oporou a dve malé deti, pre ktoré sa v začatej práci oplatí pokračovať.

Už teraz sa tešíme na osvieženie prichádzajúce do klubu s novým vedením, ktoré v kombinácii s desaťročnými skúsenosťami skalných členov a predsedníctva je odsúdené na úspech 🙂

Laco, ďakujeme za všetko, čo si pre klub, jeho členov a obyvateľov Ferčekoviec urobil. Jožovi prajeme veľa trpezlivosti, dobrých nápadov a radosti z každej zrealizovanej akcie či projektu. Veľa šťastia!

Neodchádzame, ŠKF posúvame ďalej.

Bookmark the permalink.