Zmeny prijaté na Valnom zhromaždení

Zasadnutie vedenia klubu sa konalo 8. februára 2023 v priestoroch Penziónu NEMO. Hlavnými bodmi programu boli: zmena stanov klubu, voľba nových členov vedenia klubu, určenie výšky členského poplatku a plán podujatí na rok 2023.

Za nového predsedu bol schválený Jozef Hovan. Novým podpredsedom sa stal Lukáš Laškody a pokladníčkou Natália Hovan. Ostatní členovia vedenia v rámci zachovania určitej kontinuity zostali nezmenení. Laco Vastuško a Štefan Ičo Vereš síce formálne z vedenia vypadli, no ŠKF bez nich nie je ŠKF a naďalej rátame s ich podporou, nápadmi a pripomienkami.

V stanovách sme vymedzili základné pojmy aj druhy členstva. Po novom je ošetrená aj možnosť pre dospelého člena, ktorý má záujem aktívne sa zúčastňovať a participovať na chode klubu. Aby to malo primeranú vážnosť, takýto člen má ročný príspevok v sume 50€. Po dlhých úvahách a diskusii sme sa rozhodli navýšiť aj poplatok za detského a dospelého člena, ktorý je u detí 15€ a u dospelých minimálne 10€. Sme toho názoru, že sa stále jedná skôr o symbolický poplatok, za ktorý dostane člen omnoho vyššiu hodnotu.

Čo sa týka organizovania tohtoročných podujatí, stanovili sme si termíny takmer všetkých. Spolupracujeme aj na MAS Cupe, ktorý organizuje MAS Schulerloch. Okrem každoročných, plánujeme zorganizovať aj niečo navyše. Veríme, že sa nám podarí urobiť klasickú stanovačku so všetkým, čo k tomu patrí. Predstavujeme si to ako výlet spojený s varením guľášu, súťažami a atrakciami pre deti aj dospelých. Večer nebude smieť chýbať ohník a opekačka, táborové piesne pri gitare a ešte niečo navyše. Všetko sa včas dozviete.

Tešíme sa na Vás na našich podujatiach. Robíme to pre Vás. Ďakujeme, že ste v tom s nami 😉

Bookmark the permalink.