Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Kotlíkový festival

28. augusta 2016 . 8:00-17:00

kotlikwebSme nesmierne radi, že sa prvý festival stretol s takým pozitívnym ohlasom. Tento rok bude ešte lepší!

Tímy sa môžu registrovať už teraz cez tento formulár. Neváhajte, počet tímov je obmedzený.

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0918 66 76 56.

Podmienky účasti družstiev a zúčastnených návštevníkov na Kotlíkovom festivale

 

1. Organizátorom podujatia je OZ Športový klub Ferčekovce.
Organizátor stanovuje podmienky účasti na podujatí.
Organizátor zabezpečuje pre súťažné družstvá: miesto, vodu, drevo, stoly, misky, príbory, pečivo.

2. Súťažiacimi sú družstvá, ktoré sa podujatia zúčastňujú z vlastnej vôle.
Počet súťažných družstiev je obmedzený na 15. Družstvá majú maximálne troch členov.
Družstvá si zabezpečia: potrebné ingrediencie, kotlinu, potrebné kuchárske náčinie (nádoba na vodu, nože, naberačka, denko, varecha).

3. Podmienky účasti družstiev
Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia cez elektronický formulár na webe organizátora, ktorý musí byť úplne vyplnený.
Registrácia je bezplatná.
Družstvá registráciou súhlasia, že uvaria minimálne 20 litrov jedla. Z tohto množstva poskytnú porciu jedla pre ohodnotenie porotcom.
ŠKF môže družstvám kompenzovať náklady spojené s varením jedla z peňazí vyzbieraných od verejnosti.
Platiaci účastník je oprávnený na porciu o veľkosti jednej naberačky od každého družstva.

4. Účasť členov ŠKF na podujatí
Dospelí a detskí členovia ŠKF majú účasť a ochutnávanie varených jedál v cene zaplateného členského poplatku za rok 2016.
Dospelí členovia sa môžu zúčastniť podujatia aj ako súťažiace družstvo.

5. Účasť verejnosti na podujatí
Podujatie je organizované ako verejné. Vstup nie je obmedzený.
V prípade záujmu si môže každý návštevník zakúpiť vstup na ochutnávanie jedál za celkový poplatok 1,50€.
Úhrada poplatku oprávňuje návštevníka k ochutnaniu jedla každého súťažiaceho družstva.

6. Vyhodnotenie súťaže
Jedlá hodnotí porota, ktorej členov ustanoví vedenie ŠKF.
Porota určí tri miesta, ktoré budú ocenené vecnými cenami.
Ceny do súťaže zabezpečuje ŠKF v spolupráci s podporovateľmi klubu.

7. Všeobecné ustanovenia
Podmienky účasti budú zverejnené na webovom sídle organizátora.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za zdravie a majetok účastníkov podujatia.
Každý sa podujatia zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

 

Podrobnosti

Dátum:
28. augusta 2016
Čas:
8:00-17:00